(Læs den grundigt, inden du starter din tilmelding!)

Hvor søger du optagelse?

Du tilmelder dig til optagelsesprøve på det MGK center, du vælger som 1. prioritet – og dvs. at optagelsesprøven foregår på det MGK Center der er din 1. prioritet.

Du skal vælge en 1. prioritet.

Herudover har du mulighed for at vælge 2. prioritet og 3. prioritet. Bemærk, at du ikke behøver at vælge en 2. og / eller 3. prioritet - dette er blot en mulighed. Valg af 2. og 3. prioritet betyder, at såfremt du ikke bliver optaget på din 1. prioritet, så vil du eventuelt kunne tilbydes plads på din 2. eller 3. prioritet, såfremt der er plads på det pågældende MGK Center.

Hovedinstrument

Du skal vælge 1 hovedinstrument som din 1. prioritet - men har herudover mulighed for at melde dig optagelsesprøve i yderligere 1 hovedinstrument (2. og 3. prioritet).

Vi beder dig svare på en række spørgsmål og om din nuværende og eventuelt planlagte skolegang / uddannelse. Til sidst i tilmeldingen skal du indtaste navn og diverse person- og kontaktoplysninger.

Du skal vælge et hovedinstrument – men har derudover mulighed for at tilmelde dig optagelsesprøve i et yderligere hovedinstrument. Dette skal ikke forveksles med et bi-instrument. Du har mulighed for at præsentere et bi-instrument i 2 minutter ved din hovedfagsprøve. Hvis du derimod tilmelder dig 2 hovedinstrumenter, medfører det to separate prøver på to forskellige dage

Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen er du altid velkommen til at kontakte et af de 8 MGK centre.

PRIORITET 1
PRIORITET 2
PRIORITET 3
MGK Center
Hovedinstrument 1
Hovedinstrument 2
Hovedinstrument 3
Tak for din ansøgning.